Μεταμόσχευση Μαλλιών/Tεχνική Power FUE – Dr KARALEXIS Hair Transplantation Athens

Description

Description


Μεταμόσχευση Μαλλιών/Tεχνική Power FUE – Dr KARALEXIS Hair Transplantation Athens
Απόστολος Καραλέξης

Dr Karalexis, Dermatologist from Athens Greece describes a new method for Hair Transplantation which called Power FUE or Motorized FUE

Contact

Contact
  • Category
    corporate
  • Location
    No Location